Pop-up illustratie van een trap waarmee de kinderen met de vingers een trap kunnen afdalen.

Typhlo & Tactus prijs tactiel kinderboek

‘Dag Spin’ (‘Hello Spider’) heeft eind 2019 de tweede prijs gewonnen bij de internationale wedstrijd Typhlo & Tactus voor tactiele kinderboeken. ‘Dag Spin’ is één van de zes tactiele leesboeken in de serie ‘Voeljeleesboek’, die Ann in nauwe samenwerking met leerkrachten van de Visio School in Rotterdam heeft ontwikkeld.

Alle zes boeken uit de serie ‘VoelJeLeesBoek’ naast elkaar.
Illustratiepagina: de zilverdraad van de spin gaat in een zigzagpatroon over het water, voorbij een vis.
Linkerpagina met het verhaal in braille en gedrukte tekst.
Omslag ‘Dag spin’ met de titel in braille samen met een grote voelbare afbeelding van een spin.
Een dubbele pagina met het verhaal op een linkerpagina en de bijhorende tactiele illustratie op een rechterpagina.

‘Dag Spin’ is geschreven door braille-expert Gyntha Goertz met het doel om leesplezier en leesbevordering in braille te stimuleren. Ann werd uitgedaagd om met goede tactiele ontwerp-oplossingen te komen die zouden voldoen aan de educatieve vereisten. Lees meer over het ontwerp en het productieproces van ‘dag spin’ en de andere ‘voeljeleesboeken’.

Tactiele illustratie uit een van de andere boeken in de serie: een hond steekt zijn neus door een kartonnen doos.