Omslag en spread binnenwerk van het Oog Magazine.

Vormgeving Magazine Oogvereniging

Toegankelijk grafisch ontwerp van het Oog Magazine van de Oogvereniging en de vormgeving per nummer. Verder het ontwerpen van advertenties, nieuwsbulletins (ook digitaal als toegankelijke pdf), beursstand en website.

Iemand van de testpanel gebruikt een leesloep om de typografie te beoordelen.

Tijdens het ontwikkelen van het magazine hebben wij de toegankelijkheid en leesbaarheid van het ontwerp getoetst en geëvalueerd met leden van de Oogvereniging. Het testpanel bestond uit mensen met uiteenlopende oogaandoeningen. Er werd uitgebreid gekeken naar de typografie, kleurgebruik, layout, contrast en ook het gebruik van fotografie en illustraties. Wij hebben vier jaar lang de vormgeving verzorgd (zes tijdschriften per jaar).

Omslag eerste nummer: een oogarts houdt een loep voor zijn oog.
Homepage website de Oogvereniging.

Website ontwerp, in samenwerking met een UX specialist en een developer.