05-tile-mens-huisstijl-affiche-1

Affiche

MENS

Bij de start van dit project hebben we in competitie deze opdracht weten binnen te halen. Het uitgebreide schetsboek met ideeën dat we hebben gemaakt werd erg goed ontvangen. Voor het project MENS hebben we een ruime diversiteit aan huisstijltoepassingen ontwerpen, zoals: correspondentiedrukwerk, flyers, folders, posters, rapporten, jaarverslag, website, e-nieuwsbrief en gevelborden.

Het doel van het project

Het gaat erom mensen in de gemeente De Bilt voorzieningen en ondersteuning te bieden, waardoor zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. MENS richt zich daarbij in eerste instantie op ouderen en mensen met een (tijdelijke) beperking.


Marco Koedam
Marco Koedam