02-mantelzorg-ontwerp-folder-poster-2

De folderzijde van de poster

Het plan

Na gesprekken met het Steunpunt Mantelzorg hebben wij ideeën omgezet in een communicatieplan: doelen en mogelijke vormoplossingen in stappen omschreven. Als alternatief voor het oorspronkelijke idee om een krant te maken, stelden we de multifunctionele combinatie van affiche en folder voor. Zo kunnen we met beperkte middelen de compacte voordelen van een folder en de aansprekende kwaliteiten van een poster inzetten.

‘Zorg voor Bert’

Veel mantelzorgers herkennen zich zelf vaak niet als mantelzorger. Daardoor kunnen ze ook waardevolle informatie en voorzieningen mislopen. Het idee was dus ook om zo dicht mogelijk bij de mantelzorger te blijven. We hebben foto’s en interviews laten maken van mensen die ook daadwerkelijk mantelzorgers zijn. Met de mantelzorger dit keer in de spotlight, want; wie zorgt er eigenlijk voor Bert?


Marco Koedam
Marco Koedam